birgitteamtrup2015


Medlem af


Dansk Psykoterapeutforening

Forening af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeuttiske uddannelsessteder

Jeg er privatpraktiserende psykoterapeut og sundhedsplejerske. Jeg har de sidste 25 år arbejdet med børn, unge og voksne. Jeg har siden 1999 haft min egen praksis.

Jeg tilbyder:

 • individuel terapi
 • sandplay
 • spædbarnsterapi
 • hjemmebesøg
 • mindfulness
 • sundhedspleje
 • foredrag og kurser

Jeg har specialiseret mig i arbejdet med:

 • mennesker som ønsker personlig udvikling
 • kommende og nuværende forældre
 • efterfødselsreaktioner
 • børn og familier der ikke trives
 • mennesker i sorg og krise.

Mit mål er, at give det enkelte menneske mulighed for:

 • at styrke sin fornemmelse af sig selv
 • at få større selvindsigt og selvaccept
 • at ændre uhensigtsmæssige vaner og mønstre
 • at øge bevidstheden om indre ressourcer og muligheder

Jeg tilbyder foredrag og kurser i privat og offentlig regi.

Se mere under de forskellige menupunkter i bjælken foroven.

Mit faglige udgangspunkt:

Jeg er uddannet psykoterapeut, sundhedsplejerske og sygeplejerske - se mere under "Præsentation". Jeg er specialistgodkendt i efterfødselsreaktioner fra GAIA-Instituttet(http://www.gaia-instituttet.dk/)

Jeg har hele mit arbejdsliv arbejdet med mennesker indenfor forskellige faglige områder. Jeg er særligt interesseret i relationers betydning for børns udvikling herunder tilknytningsproblemer og udviklingsfremmende samspil.. I psykoterapi kombinerer jeg den psykodynamiske samtale, hvor kontaktfeltet er det bærende med eksistentiel terapi, krop/gestaltanalyse, oplevelsesorienteret terapi og analytisk psykologi.

Jeg er medlem af Psykoterapeutforeningen(http://www.psykoterapeutforeningen.dk/) og således omfattet af foreningens etiske regler.

Jeg holder mig fagligt ajour gennem videreuddannelse, kurser og supervision.

Mit faglige udgangspunkt er den psykodynamiske samtale, hvor det direkte kontaktfelt er det bærende i terapien. Jeg kombinerer eksistentiel terapi, oplevelsesorienteret terapi, krop/gestaltanalyse og analytisk psykologi.

Sammen med samtalen bruger jeg Sandplay. 
Sandplay er en kreativ terapeutisk metode, som bygger på menneskets oprindelige evne til at udtrykke sig symbolsk. Arbejdet med symbolfigurer giver mulighed for at komme i kontakt med nogle af de områder i psyken, som ikke har sprog eller bevidsthed. Ad den vej er det muligt at nå ind til tidlige sår og udvikle gemte ressourcer.