Personlig præsentation

Gennem rådgivning og terapi til enkelt personer, par, børn og unge er det overordnede mål, at den enkelte bliver i stand til at udvikle egne kompetencer så han/ hun får mulighed for, at leve sit liv på en tilfredsstillende måde. De sidste 30 år har jeg arbejdet med børn og familier, heraf de sidste 20 år som privatpraktiserende psykoterapeut og sundhedsplejerske.

Mine primære arbejdsområder er

 • Personlig udvikling
 • Graviditet og fødsel
 • Efterfødselsreaktioner
 • Problemer i parforholdet
 • Børn der af forskellige årsager ikke trives
 • For tidligt fødte børn
 • Familier med livstruende sygdom
 • Skilsmisser og dødsfald
 • Mindfulness til børn og voksne

Faglig baggrund

Grunduddannelse

Sygeplejerske og sundhedsplejerske.

Psykoterapeutisk efteruddannelse

 • Krop/gestaltterapi – Institut for Gestaltanalyse (5 år)
 • Sygeplejefaglig vejleder fra Norsk Sykepleieforbund (2 år)
 • Psykodynamisk Korttidsterapi – Institut for Gestaltanalyse (3 år)
 • Sandplayterapi - Lisbeth Myers Zacho (1 år)
 • Diplomuddannelse i Kybernetisk Psykologi - Ole Vedfelt (10 år)
 • Theraplay level 1 - The Theraplay Institute, Illinois (5 dage)
 • Dansk Parterapeutisk Institut - Efteruddannelse i EFT parterapi (1 år)

Derudover har deltaget i kurser i kommunikation, sorg/krise hos børn og voksne, kognitiv terapi

Jeg er specialistgodkendt i efterfødselsreaktioner fra Gaia-Instituttet se www.GAIA - Instituttet.dk

Sansemotorisk efteruddannelse

 • Kursus i sansemotorik - Sansemotorik, Bjerringbro
 • Sansemotorisk Konsulent - Vends motorik -og naturskole

Jeg har en bred faglig baggrund, både som sygeplejerske, sundhedsplejerske og psykoterapeut, med børn og familier fra kommunalt, børnepsykiatrisk og privat regi. Jeg har været ansat som rådgiver og projektleder i Kræftens Bekæmpelse.

Jeg har undervist ved bl.a. Silkeborg Kommune, Them Kommune, Åbenrå Kommune, Herning Centralsygehus, Kræftens Bekæmpelse, Seminarer.dk og afholdt foredrag for bl.a. folkeskolelærer, forældregrupper, børneinstitutioner, social- og sundhedsvæsenet

Jeg er medlem af :

 • Psykoterapeutforeningen MPF.(www.psykoterapeutforeningen.dk)
 • GAIA-Instituttet (www.GAIA-Instituttet.dk)

Jeg opdaterer min faglige viden gennem videreuddannelse, kurser og supervision.