Børn og unge

Når ens barn ikke trives bliver man som forælder bekymret. Baggrunden for den manglende trivsel kan skyldes mange årsager. Krop og psyke hænger sammen. Hvis vi ikke har det godt kropsligt påvirker det psyken og omvendt .Terapi kan være en mulighed for barnet og den unge, hvor terapeuten går ind som en udenforstående og hjælper barnet og den unge med at sætte ord på det der er vanskeligt. Problemet kan også være af sansemotorisk karakter, hvor barnet udviser en adfærd, som kan være vanskelig for omgivelserne at forstå.
Med min baggrund både i det sundhedsfaglige, det psykoterapeutiskeog det sansemotoriske felt, har jeg en bred faglig viden og større mulighed for at hjælpe det enkelte barn i den rigtige retning.

 

TV Midt/Vest har lavet en temaudsendelse "Familien i virkeligheden". Et af temaerne er "Skilsmisse", hvor jeg deltager.

Du kan se udsendelsen ved at klikke på billedet.

familien i virkeligheden

 

Der kan være god grund til at søge professionel hjælp, hvis du som forælder fx:

 • er bekymret for dit barns trivsel
 • har svært ved at forstå og håndtere reaktioner og adfærd hos dit barn
 • føler dig usikker eller afmægtig
 • savner en god kontakt med dit barn

Der kan være forskellige årsager til at et barn eller ungt menneske ikke trives.

Årsager:

 • kompliceret eller for tidlig fødsel
 • adskillelse fra forældre
 • skilsmisse
 • alvorlig sygdom eller dødsfald af nærtstående
 • adoption
 • omsorgssvigt
 • medicinsk behandling eller hospitalsindlæggelse
 • manglende trivsel i hjemmet, skolen eller med vennerne

Når den følelsesmæssige belastning bliver for stor, vil barnet og den unge udtrykke det igennem forskellige reaktioner som kan være uhensigtsmæssige for barnet, den unge og dets omgivelser.

Reaktionerne kan være:

 • indadvendthed
 • uro
 • aggressivitet
 • angst
 • ked af det
 • koncentrationsproblemer
 • sociale problemer
 • søvnproblemer
 • spiseforstyrrelser
 • fysiske symptomer

Hvis barnets sansemotorik ikke er alderssvarende udviklet, kan det vise sig som ovenstående reaktioner hos barnet.

Arbejdsmetoder:

 • samtaleterapi
 • rådgivning
 • sandplay
 • spædbarnsterapi
 • hjemmebesøg

Jeg har særligt interesseret mig for relationers betydning for børns udvikling herunder tilknytningsproblemer og udviklingsfremmende samspil.

I arbejdet med børn og unge samarbejder jeg med forældrene for at understøtte en positiv udvikling.

Det er vigtigt for mig at få en grundig viden om barnets opvækst og dets historie. På den baggrund tilrettelægger jeg et behandlingsforløb, som kan tage udgangspunkt i barnets sansemotorik eller have mere fokus på den følelsesmæssige side. Nogle gange kombinerer jeg begge retninger alt efter de vanskeligheder barnet viser.

Når børn og unge er i behandling forventes det, at forældrene deltager i forløbet i det omfang, der er behov for.

Jeg kommer gerne hjem til jer, hvis der er behov for det.

Ved mindre børn er det ofte den kreative tilgang som leg, der er mest egnet.

Ved større børn og unge kan samtalen være mest hjælpsom.