Spædbarnsterapi - Barnets historie

"De første leveår er som de første træk i et skakspil, de angiver hele partiets retning og stil, men så længe man ikke er skakmat, er der stadig spændende træk tilbage".

(citat Anna Freud)

Svære oplevelser eller traumer i barndommen har afgørende betydning for barnets opvækst, udvikling og voksenliv.
Det lille barn oplever verden med sine sanser. Det betyder, at barnet sanser stemninger, ord, bevægelser i deres kontakt med andre mennesker - også før det kan tale.
Hvis der i familien er vanskeligheder eller barnet har været udsat for belastende oplevelser vil det lille barn registrere det.

Spædbarnsterapi - Barnets historie

Spædbarnsterapi er en metode, hvor der sættes ord på barnets lidelse. For barnet betyder det, at det får mulighed for at bearbejde det som er hændt. Man giver barnet en hjælpende hånd til at håndtere den vanskelige situation det står i og giver det dermed håb i dets fremtidige udvikling.

Alt usagt binder energi, som sætter sig i kroppen og forhindrer barnet i at bruge sine medfødt ressourcer.

Metoden kaldes spædbarnsterapi, fordi man startede med at udvikle den i forhold til spædbørn. Den er også meget forløsende for større børn og voksne.

Familiens vanskeligheder kan være:
 • Kompliceret eller for tidlig fødsel
 • Efterfødselsreaktion
 • Fødselsdepression
 • Adoptivbarn
 • Skilsmisse
 • Dødsfald
 • Overgreb
 • Hospitalsindlæggelse

 

Barnets vanskeligheder kan vise sig i forbindelse med:

 • adskillelse fra forældre fx ved for tidlig fødsel eller adoption
 • omsorgssvigt
 • skilsmisse
 • alvorlig sygdom og død
 • dårlig trivsel
 • medicinsk behandling eller lang hospitalsindlæggelse

 

Barnets reaktioner kan være:

 • indadvendthed
 • uro
 • aggressivitet
 • angst
 • ked af det
 • koncentrationsvanskeligheder
 • sociale problemer
 • søvnproblemer
 • spiseforstyrrelser
 • fysiske symptomer

 

Hvordan foregår spædbarnsterapi - Barnets historie ?

I et samarbejde med barnets forældre skrives barnets historie. Herefter vil jeg over flere gange, i overværelse af forældrene, fortælle barnet dets historie og dermed give det håb.

De ord der siges til barnet fremkommer ved, at jeg forsøger at leve mig ind i barnets situation.