Familiesamtaler


Hvad børn ikke ved har de ondt af.

Hvis I som familie er i en situation, hvor I oplever fysisk eller psykisk sygdom, skilsmisse, misbrug, dødsfald eller andre svære livsomstændigheder er det nødvendigt og vigtigt at tale med jeres børn om det uanset dets alder.

Alt usagt binder energi - og svære oplevelser i barn – eller ungdommen har afgørende betydning for barnets opvækst, udvikling, trivsel og senere voksenliv.

Et barn – eller en ung vil altid fornemme og registrere hvis der er vanskelige eller belastende situationer i familien, for sådan er børn. De taler sjældent uopfordret om det de fornemmer og om hvordan de har det – de mangler ord og har brug for forældrenes, eller andre voksnes hjælp til at italesætte det svære.

I nogle tilfælde holder barnet sig tilbage for at beskytte deres forældre. Når forældrene har det svært, tilpasser barnet sig – det er helt almindeligt. De gør alt for at beskytte deres forældre.

Mange børn tror de er skyld i at forældrene har det svært, at de har skabt krisen i familien. Ved ikke at snakke med barnet om det der sker, lader man barnet i stikken. Barnet kan få fantasier, som ofte er værre end virkeligheden og tavsheden skåner ikke barnet.

Som forælder, kan det være vanskeligt at tale med sit barn, når man selv står midt i en krise eller har det svært. Jeg tilbyder familiesamtaler, hvor jeg sammen med jer og jeres barn taler om det der er vanskeligt lige nu er i jeres familie og som påvirker jer alle. Ved sammen at tale om det svære skærpes forståelsen, tilliden og kontakten mellem børn og forældre.

Praktisk:

Den første session vil jer gerne have med jer, forældre, hvor jeg ønsker at få indblik i jeres families situation og hvordan jeres barn/ børn reagerer, samt hvordan I snakker sammen om det svære.

Derefter kommer jeg med forslag til, hvordan vi skal arbejde videre og vil komme med en vurdering på hvordan det er mest hensigtsmæssigt at inddrage barnet/børnene.

Under familiesamtalerne, vil jeg holde fokus på at barnet/børnene får det at vide, som de har brug for. Jeg hjælper med at sætte ord på det svære både for forældre og barnet/børnene.

Kontakt mig gerne for en nærmere drøftelse – se under ”Praktisk” her på hjemmesiden.

Hvis I ønsker at læse mere om familiesamtaler eller hvordan man taler om svære emner med sine børn, kan jeg anbefale Karen Glistrups bøger:

”Hvad børn ikke ved har de ondt af”  www.snakomdet.dk/hvad-boern-ikke-ved-har-de-ondt-af/

”Snak om det med alle børn”