Parterapi

De fleste af os vil på et tidspunkt møde muren i et kærlighedsforhold.Følelserne bliver vanskelige at håndtere og uenighederne uløselige.Vi gentager smertefulde mønstre, hvor vi sårer, kritiserer og anklager hinanden selvom vi ønsker det modsatte og længes efter omsorg, nærvær og kærlighed.

 

I parterapien lægges vægten på punkter, som man ved, har betydning i forhold til at skabe forandring. Så vanskeligheder vendes til udvikling, som giver mere energi, nærvær og glæde. Det kan også være med til at forebygge konflikter, samt en bedre forståelse af jer selv og hinanden.

Parterapi kan være en hensigtsmæssig måde at afslutte et forhold på og hvis I har børn kan det være medvirkende til at I får skabt et godt rum for dem og jer selv, så overgangen til den nye situation bliver mindre belastende og samarbejdet fremover bliver lettere.

 

De typiske fokuspunkter vil være:

 • Der er ikke en skurk, det er jeres mønster der er skurken
 • Tolerance og accept af jeres forskellighed
 • Få øje på jeres ressourcer
 • Nærvær og lykke overse i hverdagens jag
 • At blive et team mod de vilkår som presser jer
 • Bearbejde de svigt og misforståelser som kan være sket

 Hvornår er det tid at søge parterapi?

 • Sidder I fast i et smertefult mønster
 • Trækker I jer fra hinanden
 • Mister tolerancen for den anden
 • Er jeres kommunikation dårlig - eller er der ingen
 • Overvejer I at gå fra hinanden
 • Er der afstand og ingen nærhed mellem jer
 • I er ikke intime mere, hvilket er et problem for mindst en af jer
 • Utroskab
 • Skilsmisse

 

Det primære fokus i parterapien er jeres mønster og hvad der trigger jer hver især. Det vil være en mulighed, hvor du skal indstille dig på at lære dig selv og din partner at kende på et dybere plan. Parterapi handler om følelsesmæssige bånd og medfødte behov for tryg følelsesmæssig forbindelse - og om det der sker i mellemrummet imellem jer, hvilket er et af de mest virksomme redskaber til forandring i parforholdet.

Mange par oplever, at de er for forskellige - er i tvivl om de passer sammen - kan ikke finde melodien. Det er ikke et problem i sig selv, at I er forskellige. Det er et problem når I mister tolerancen for, at I er forskellige.

De fleste par oplever perioder med øget pres med børn, ændret økonomi. sygdom, usikkerhed med job m.m.. I parterapi vil der være lejlighed til at fokusere på jeres belastninger og få dialog om, hvordan I støtter hinanden bedst i svære tider.

Mange par har oplevet skuffelser, svigt og misforståelser i forhold til hinanden. Det skaber afstand, usikkerhed og mistillid. I parterapi kan der skabes en ny dialog, der sikrer at I begge bliver hørt med jeres forskellige perspektiver på det, der skete dengang.

 

Forløbet:

Et parterapeutisk forløb behøver ikke at være langvarigt - det vigtigste er at de første samtaler bringer jer i den retning I gerne vil.

Når der er hyppige konflikter i parforholdet eller man er begyndt at leve parallelle liv, ved vi at det er vigtigt at få nedtrappet konflikterne. Så jo hurtigere konflikterne falder til ro og kontakten genetableres, jo større sandsynlighed er der for at begge parter bevarer håbet.

Det betyder, at det i starten af parterapien er vigtigt at have hyppige aftaler ( ugentlig/hver 14. dag).

 

Praktisk:

I den første samtale undersøger vi, hvorfor I er kommet og hvad I ønsker hjælp til.

Den anden samtale  er oftest en samtale med jer hver især. Den vil danne baggrund for et bedre kendskab til jer, hvad I kommer fra, jeres erfaringer med tætte relationer og hvilke begivenheder der har påvirket jeres liv og parforhold.

Derefter aftaler vi et videre forløb.

Parsessionen varer 11/2 time

Individuel session ca. 1 time