Sandplay børn

Denne metode er særlig brugbar i forhold til børn, fra 4 år, der som oftest har en umiddelbar tilgang til Sandplay. Figurer, sand og sandkasse er naturlige elementer i barnets verden.

Sandplay stiller ikke krav til barnet om samtale, men foregår i barnets tempo og på dets præmisser.

Sandkassen er et beskyttet og afgrænset sted, hvor barnet gennem legen kan udleve og bearbejde sin indre smerte, sorg, frustrationer og konflikter.

Svære oplevelser


Gennem Sandplay kan barnet bearbejde svære følelsesmæssige oplevelser i forbindelse med fx:

 • kompliceret eller for tidlig fødsel
 • adskillelse fra forældre
 • skilsmisse
 • alvorlig sygdom eller dødsfald af nærtstående
 • adoption
 • omsorgssvigt
 • medicinsk behandling eller hospitalsindlæggelse
 • manglende trivsel i hjemmet, skolen eller med vennerne

De tegn barnet viser kan fx være:

 • indadvendthed
 • uro
 • aggressivitet
 • angst
 • ked af det
 • indlæringsvanskeligheder
 • sociale problemer
 • søvnproblemer
 • spiseforstyrrelser
 • selvskadende adfærd(cutting)
 • fysiske symptomer

Når et barn starter i et forløb, forventes det at forældrene deltager i en indledende og afsluttende samtale, samt er indstillet på at deltage i den udstrækning det er nødvendigt.