Efterfødselsreaktioner

En efterfødselsreaktion er en fællesbetegnelse for en række forskellige reaktioner som kan være:

 • Tankemæssige forstyrrelser (tvangstanker, vrangforestilinger)
 • Følelsesmæssige forstyrrelser (depression, mani, angst, aggression)
 • Fysiske forstyrrelser (sansemæssige signaler, som tolkes som sygdom fx kræft, sclerose)

Symptomerne


Symptomer på en efterfødselsreaktion kan være:

 • Selvbebrejdelser og ubegrundet skyldfølelse
 • Rastløshed, uro eller trang til at isolere dig fra familie og venner
 • Angst for at være alene
 • Lav selvfølelse
 • Søvnløshed eller trang til at sove hele tiden
 • Nedsat lyst og energi
 • Vrede mod barnet, andre eller dig selv
 • Svært ved at overskue de mest almindelige ting
 • Vanskeligheder med at huske og koncentrere dig
 • Manglende eller for meget appetit
 • Frygt for at være fysisk syg eller dit barn er sygt
 • Tilbagevendende tanker om død eller selvmord

Hvad kan du gøre?


Hvis du kan genkende nogle af ovennævnte symptomer, kan det hjælpe dig at fortælle det til nogen:

 • Din partner
 • Din familie eller venner
 • Din sundhedsplejerske
 • Din læge

Hvis din situation ikke ændrer sig efter et par uger, kan du have brug for professionel hjælp til at få afklaret problemerne, få støtte og genopbygge dine ressourcer.
Nogle gange kan det være nødvendigt med medicin. Dette skal du tale med din læge om.

Onlinesessioner

Jeg tilbyder samtaler online - se mere under "Praktisk"